ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน( มทร.อีสาน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนของพิธีทางศาสนา ซึ่งทาง มทร.อีสาน ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีล และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนในการถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่วนที่สอง เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยช่วงท้ายของพิธีการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ต่างพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ด้วยความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้ลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220813101120791

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More