ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แจ้ง 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เฝ้าระวังและรับมือระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 14-18 สิงหาคม นี้

แจ้ง 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เฝ้าระวังและรับมือระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 14-18 สิงหาคม นี้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 28/2565 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า ช่วงวันที่ 11–12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ช่วงวันที่ 13–14 สิงหาคม 2565 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีในอัตรา 9,000 – 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานแจ้ง 7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจร ประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814123736014

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More