ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“กรมพลศึกษาจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน”

“กรมพลศึกษาจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น.

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน โดยมี นายพัชระ  ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒธรรม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 (KORAT HALL) เซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

 
   กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับวงชนะเลิศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดนตรี พื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสานที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ จังหวัดนครราชสีมา เซ็นทรัล โคราช คณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการจัดงานฯ ส่วนราชการ สมาคม ชมรม องค์กรเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมตลอดจนสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นนี้ ซึ่งทำให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จะได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

   ซึ่งในปีนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน 
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางนันทนาการของชาติต่อไป
    
   โดยในรอบชิงชนะเลิศมีทีมที่ผ่านเข้ารอบตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 3 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 5 วง ทำการประกวดในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ,รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 5 วง ประกวดในวันที่ 13 สิงหาคม 2565  ,รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 3 วง ประกวดในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ เป็นหัวหน้ากรรมการตัดสิน พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ , นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More