ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่ง “Fruit Trail” 3 ระยะ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้การแข่งขันกีฬาท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่ง “Fruit Trail” 3 ระยะ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้การแข่งขันกีฬาท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่ง “Fruit Trail” 3 ระยะ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival

วันนี้ (14 ส.ค.65) เวลา 06.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปี 2565 ในกิจกรรมวิ่ง “Fruit Trail” ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พร้อมกล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดภูเก็ต หลังภาคการท่องเที่ยวและการจัดการ แข่งขันกีฬาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่จังหวัดรอบทะเล อันดามันและอ่าวไทย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรมกีฬา และร้านค้าต่าง ๆ

สำหรับการแข่งขันวิ่ง “Fruit Trail” มีอัตลักษณ์ชัดเจน ด้วยการนำของดีของเด่นประจำจังหวัดสตูล คือผลไม้พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้มาผสมผสานผ่านการแข่งขัน นับเป็น soft power ที่สำคัญของจังหวัด โดย เส้นทางวิ่งในสวนผลไม้ ให้นักวิ่งได้มีโอกาสชิมผลไม้ที่อร่อยของจังหวัดสตูล โดยนักวิ่งจะได้ชิมผลไม้นานาชนิดตามจุดบริการน้ำ อีกทั้งระหว่างทางชุมชนได้มีส่วนร่วมทั้งการเป็นอาสาสมัครและร่วมการแข่งขัน ที่สำคัญเป็นการกระจายรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกระท้อน ระยะทาง 50 กิโลเมตร , ประเภทจำปาดะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร และประเภททุเรียน (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวมจำนวนนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน 1,000 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814094355975

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More