ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาหนองบัวลำภู พัฒนาปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสาหนองบัวลำภู พัฒนาปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนามะเฟือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนามะเฟือง นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 250 คน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814132133029

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More