ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 คณะครู ลูกเสือ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีอาคารศูนย์ศิลปชีพพิเศษ ซึ่งเป็นอาคารที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เคยทรงส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และมีการส่งเสริมปลูกต้นหม่อนในพื้นที่ กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณอาคารศาลาทรงงาน ถนนในหมู่บ้านบ้านถ้ำกลองเพล กิจกรรมปลูกต้นปอเทืองเพื่อพัฒนาดินในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ้ำกลองเพล ซึ่งเป็นที่ดินที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยพระราชทานให้ราษฎรเป็นพื้นที่ส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อน ปลูกผักอินทรีย์เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814131723028

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More