ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต หลังพบแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4BA.5 เพิ่มขึ้น

จังหวัดตรัง เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต หลังพบแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4BA.5 เพิ่มขึ้น

วันนี้ (14 สิงหาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ลักษณะการระบาดเป็นแบบ Minimal wave ในขณะที่การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 ที่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 42.86 สายพันธุ์ BA.2 ร้อยละ 42.86 B.1.1.529 Omicron ร้อยละ 9.52 และBA.2.75 ร้อยละ 4.76

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบ ในกลุ่มที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (ระดับ 3) และให้ออกซิเจน (ระดับ 2.1,2.2) อย่างเพียงพอ โดยมีอัตราครองเตียงร้อยละ 9.4 และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงได้เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต และจะต้องได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวนประชากร ซึ่งความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ( booster dose ) จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบบภูมิคุ้มกันหมู่ได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814145026041

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More