จังหวัดตรัง เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต หลังพบแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4BA.5 เพิ่มขึ้น

จังหวัดตรัง เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต หลังพบแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4BA.5 เพิ่มขึ้น

วันนี้ (14 สิงหาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ลักษณะการระบาดเป็นแบบ Minimal wave ในขณะที่การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 ที่มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 42.86 สายพันธุ์ BA.2 ร้อยละ 42.86 B.1.1.529 Omicron ร้อยละ 9.52 และBA.2.75 ร้อยละ 4.76

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบ ในกลุ่มที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (ระดับ 3) และให้ออกซิเจน (ระดับ 2.1,2.2) อย่างเพียงพอ โดยมีอัตราครองเตียงร้อยละ 9.4 และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงได้เร่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มสาม (booster dose) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต และจะต้องได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวนประชากร ซึ่งความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ( booster dose ) จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของระบบภูมิคุ้มกันหมู่ได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814145026041

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More