ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิขาเทียมฯ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 ที่อุดรธานี

มูลนิธิขาเทียมฯ ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 ที่อุดรธานี

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารีหมากแข้ง ภาค 3340 โรตารีสากล จังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้กับชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่า สนองพระราชปณิธานสมเด็จย่า มอบขาเทียมที่ดีมีคุณภาพให้ผู้พิการสวมใส่ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 ซึ่งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารีหมากแข้ง ภาค 3340 โรตารีสากล จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ , ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, Mr. Joop Van Spaandonk นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง , ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิขาเทียมฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารและทีมงานสโมสรโรตารีหมากแข้ง ร่วมงาน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ชาวจังหวัดอุดรธานีสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบคุณทีมงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่คัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดเป้าหมายโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 เพื่อให้บริการจัดทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2565 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทำให้คนพิการขาขาดได้รับมอบขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ได้พ้นจากความทุกข์จากการเป็นบุคคลทุพพลภาพ กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนได้เห็นการให้โอกาสคนพิการกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติในสังคม มีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมให้คนพิการกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาเดินได้อีกครั้ง อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเช่นนี้ตลอดไป

จากนั้น นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการบริการทำขาเทียม รวมถึงสอบถามและให้กำลังใจผู้พิการ ชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมผลผลิตของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้พิการ สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี (สนใจสนับสนุนสินค้า โทร 09-1061-6203) มอบรถเข็นให้กับคนพิการ จำนวน 10 คัน รวมถึงรับมอบอาหารจากรถครัวสนามเคลื่อนที่ของมณฑลทหารบกที่ 24 ที่มาจัดทำอาหารบริการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814133821032

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More