ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นักปั่นทั้งชาวไทยและมาเลเซียรีวมกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์”

นักปั่นทั้งชาวไทยและมาเลเซียรีวมกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์”

วันนี้ (14 ส.ค.65) ที่บริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งรูปปั้นไก่) เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” โดยมีนักปั่นทั้งชาวไทยและมาเลเซียเข้าร่วม 1,000 คัน

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรวมพลังประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อำเภอเบตงจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอเบตงและหน่วยงานในพื้นที่กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์”

สำหรับเส้นทางกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” ได้เริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งรูปปั้นไก่) เทศบาลเมืองเบตง ไปยังป้าย OK BETONG – ด่านพรมแดนเบตง – ด่านพรมแดนมาเลเซีย – สวนสาธารณะกิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ณบริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร โดยนักปั่นจะได้สัมผัสวิถีชีวิต อัตลักษณ์และจุดเช็คอินที่สำคัญของทั้งสองประเทศ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814152052043

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More