ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือก เป็น best practice ระดับจังหวัดในการนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปพัฒนาอาชีพจนประสบความสำเร็จ

กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือก เป็น best practice ระดับจังหวัดในการนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปพัฒนาอาชีพจนประสบความสำเร็จ

กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือก เป็น best practice ระดับจังหวัด ในการนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปพัฒนาอาชีพจนประสบความสำเร็จ

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล ที่ต้องการให้องค์กรสตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่มีดอกเบี้ยต่ำนำไปพัฒนาอาชีพ ตลอดจนนำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสตรี จึงเป็นกองทุนที่จะสามารถสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวอีกว่า กรมการพัฒนาชุมชน ให้แต่ละจังหวัดคัดเลือก กลุ่มสตรี ที่นำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไปต่อยอดพัฒนาอาชีพ จนประสบความสำเร็จ โดยจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือก กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก เป็น best practice หรือกลุ่มที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยกลุ่มนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 แสนบาทไปต่อยอดพัฒนาอาชีพ ผลิตสินค้าชุมชนที่หลากหลายตรงกับความต้องการของตลาด จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสตรี เฉลี่ย 5 พันบาทต่อคนต่อเดือน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนกว่า 6 หมื่นคน ส่วนประเภทองค์กร มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีเดิม ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ได้สมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งหมด เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งทุนให้ทุกองค์กร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/home

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More