ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “วิ่งทะลุหมอก กอดขุนเขา เยี่ยมชมสามชนเผา เขาค้อมินิฮาล์ฟมาราธอน 2022” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “วิ่งทะลุหมอก กอดขุนเขา เยี่ยมชมสามชนเผา เขาค้อมินิฮาล์ฟมาราธอน 2022” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จัดกิจกรรมแข่งขัน “วิ่งทะลุหมอก กอดขุนเขา เยี่ยมชมสามชนเผา เขาค้อมินิฮาล์ฟ มาราธอน 2022” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมเปิด “ลานภู ดูวิวหมอก บอกต่อของดี วิถีชนเผ่า” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณจุดชุมวิว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์เชิงกีฬา ผ่านกิจกรรมวิ่งแข่งขันตามเส้นทางวิ่ง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและทิวทัศน์อันสวยงาม เผยแพร่ลักษณะอันโดดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย,ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และนักวิ่งทั่วประเทศ/ และเพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเมืองหนาว และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนที่พักรีสอร์ท โรงแรม ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

โดยนอกจากผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ จะได้ชมความงดงามวิวทิวทัศน์แล้ว ยังได้ช้อปของดี สินค้าชนเผ่า สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน และอาหารอร่อยเขาค้อในแบบ Street Food ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของอำเภอเขาค้อ และชมการแสดงดนตรีไทยสากล เป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการ จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ระยะทาง 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร โดยวิ่งผ่านแหล่งท่องเทียวสำคัญของอำเภอเขาค้อ ซึ่งมีนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (COVID -19)

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติร่วมวิ่ง กับคณะผู้แข่งขันวิ่ง และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ กล่าวชื่นชมนักกีฬา พร้อมเชิญชวนให้กลับมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์อีก ในโอกาสต่อไป

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220814120824001

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More