ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

MEA ชี้แจงขั้นตอนการยกเว้นตัดกระแสไฟฟ้าบ้านผู้ป่วยที่ใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยติดเตียง)

MEA ชี้แจงขั้นตอนการยกเว้นตัดกระแสไฟฟ้าบ้านผู้ป่วยที่ใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยติดเตียง)

เมื่อเร็วๆนี้ นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ที่วางหลักให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล หากไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ นั้น

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์