ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตร LINE for Government Officers ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตร LINE for Government Officers ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมกับบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร LINE for Government Officers  ภายใต้โครงการ Tech for Gov #Gen1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จำนวน 208 คน ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยมีคุณไอรดา  เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และได้รับเกียรติจากคุณจุฑารัตน์  เรือนสุข วิทยาด้านการตลาดดิจิทัล LINE Certified Coach 2021-2022 โดยการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด Digital Transformation รวมถึงอุปสรรคและความท้าทายของภาครัฐ และสามารถนำฟีเจอร์ต่างๆ ของ Application LINE ไปปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร รวมถึงการให้บริการภาคประชาชนซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแนวคิด Digital Transformation เพื่อเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)