ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กยท.จ.ยะลา จัดครั้งแรก การแข่งขันลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลา ‘งานมหกรรมผลไม้และของดีเมือง ปี 2565’

กยท.จ.ยะลา จัดครั้งแรก การแข่งขันลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลา ‘งานมหกรรมผลไม้และของดีเมือง ปี 2565’

กยท.จ.ยะลา จัดครั้งแรก การแข่งขันลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลา ‘งานมหกรรมผลไม้และของดีเมือง ปี 2565’

วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จ.ยะลา ภายในงานงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้มีการจัดแข่งขัน การลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมี เกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมสมัครลงแข่งขันรวม 20 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของทางคณะกรรมการ จะประกอบไปด้วย วิธีการตั้งมีดขณะลับมีด การใช้หินลับมีดและการตกแต่งมีด วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน ความคมของมีด

โดยการแข่งขันลับมีดกรีดยาง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินสด 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

นายภาสกร ปาละวัล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันลับมีดกรีดยาง ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพราะปกติที่ผ่านมาเราจัดแต่การแข่งขันกรีดยาง การแข่งขันลับมีดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากจะต้องใช้วิธีการลับถึง 8 ขั้นตอนที่สำคัญ การลับมีดเป็นองค์ประกอบขั้นแรกของการกรีดยาง หากมีดไม่คมก็จะกรีดยางไม่สวย น้ำยางไม่ออก ทั้งนี้ มีดกรีดยางพาราที่ใช้ในการแข่งขันเรียกว่ามีดเจ๊ะบง สามารถกรีดได้สวย รวมทั้งหน้าเรียบ แต่การที่เกษตรกรจะกรีดยางได้ก็ต้องอาศัยการลับมีดที่ถูกต้อง คือ วิธีการลับมีด 8 ขั้นตอน เช่น เดือยมีดต้องโค้งมน สันคลองมีดต้องตรง มีดส่วนนอกต้องเรียบทุกส่วน เป็นต้น ซึ่งวิธีการลับมีด 8 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี กับการยางแห่งประเทศไทย ก็จะทราบดี เพราะทุก ๆ ปี เราก็จะมีพนักงานลงพื้นที่เข้าไปฝึกอบรมเกษตรกรตั้งแต่การลับมีดไปจนถึงการกรีดยางที่ถูกวิธีอีกด้วย หากเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด หรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาทุกสาขาใกล้บ้าน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815102914151

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More