ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/