ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลหารายได้สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลหารายได้สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บหรือต้องสูญเสียชีวิต โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ.2546 และเพื่อให้กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 จุดเริ่มต้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทการวิ่ง ได้แก่ Fun Run 5 กิโลเมตร และ Super Mini Marathon 12.5 กิโลเมตร แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 20 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 19 ปี และรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ในลำดับ 1 – 5 ของทุกรุ่น แบ่งเป็นชายและหญิง และมอบเหรียญที่ระลึกมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินวิ่งจนเข้าเส้นชัยทุกท่าน เสื้อคอกลมสมัคร จำนวน 400 บาท ทุกประเภทการวิ่ง เสื้อคอปก (VIP) คำสมัคร จำนวน 800 บาท ทุกประเภทการวิ่ง หรือร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ Line Official เดินวิ่งพลเมืองดี และเปิดบูธ ณ เซนทรัล พลาซ่าฯ (สาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.00 น.) สวนสาธารณะเกาะลำพู บึงขุนทะเล และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 16.00 – 18.00 น. แห่งละ 2 วัน หมุนเวียนกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 206683

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815105705165

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More