ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรื่องควรรู้ก่อนการใช้โดรน

เรื่องควรรู้ก่อนการใช้โดรน

ทุกวันนี้มีผู้สนใจใช้โดรนมากขึ้น ไม่ว่าจะเล่นเพื่องานอด

ทุกวันนี้มีผู้สนใจใช้โดรนมากขึ้น ไม่ว่าจะเล่นเพื่องานอดิเรก ถ่ายภาพ หรือใช้ในกิจการต่างๆ แต่ก่อนที่จะใช้โดรนนั้น

ผู้ใช้ต้องมีการขึ้นทะเบียนโดรนเพื่อความปลอดภัยและถูกต้องจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขึ้นทะเบียนโดรนหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
www.caat.or.th/uav

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/