ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุบลฯ แจ้งเตือน 5 อำเภอ ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด

จ.อุบลฯ แจ้งเตือน 5 อำเภอ ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ

1 – 2 เมตร อย่างฉับพลัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งเตือนใน 5 อำเภอ ที่ติดกับแม่น้ำโขง ได้แก่ อำเภอเขมราฐ อำเภอ นาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815094053135

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More