ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชมรมเบตงมุสลิมสัมพันธ์ เบตง จัดกิจกรรม For Yateem Betong อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย

ชมรมเบตงมุสลิมสัมพันธ์ เบตง จัดกิจกรรม For Yateem Betong อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณชุมชนกุนุงจนอง อ.เบตง จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด งาน For Yateem Betong อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย จัดโดยชมรมเบตงมุสลิมสัมพันธ์ เบตง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ถุงยังชีพ ให้แก่เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส สร้างความรักความสามัคคี และการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

โดยทางชมรมเบตงมุสลิมสัมพันธ์ เบตง จะมีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่ ตามศักยภาพของตัวเอง เพื่อหยิบยื่นการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากใจจริง เพราะเรามีความตระหนักตลอดเวลาว่า ถ้าเรามีโอกาสเราจะช่วยเหลือเด็กกำพร้า และเราก็ได้ทำจริง และเราจะทำตลอดต่อไป ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน จึงสามารถเพิ่มปัจจัย และจำนวนเด็กกำพร้าในพื้นที่ได้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรม ภายในงาน ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า จำนวน 200 กว่าราย การจับฉลากของขวัญกิจกรรมสันทนาการ และการเสวนาธรรม โดยบาบอซู และอาเยาะห์มัย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815111455176

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More