ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“กอช. ชวนปลุกพลังการออม สร้างไอเดียผ่านแอนิเมชัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 320,000 บาท”

“กอช. ชวนปลุกพลังการออม สร้างไอเดียผ่านแอนิเมชัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 320,000 บาท”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนเยาวชนและประชาชน ส่งผลงานเข้าประกวดแอนิเมชัน(Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. หรือ เฟซบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ชวนเยาวชนและประชาชน สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เข้าถึงการออมกับ กอช. และ

การวางแผนการออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประเภทอุดมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ) สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคล หรือ ทีม (กำหนดทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสมัครและส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กอช. หรือ เฟซบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออมโทร. 02-049-9000

ข้อมูล กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช.

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More