ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานขนส่งยโสธรประชาสัมพันธ์ให้รถกลุ่มมีปัญหาถุงลมนิรภัยบกพร่องเข้ารับการแก้ไข

สำนักงานขนส่งยโสธรประชาสัมพันธ์ให้รถกลุ่มมีปัญหาถุงลมนิรภัยบกพร่องเข้ารับการแก้ไข

ตามที่มีรายงานข่าวปัญหาถุงลมนิรภัย Takata บกพร่อง และมีการประกาศเรียกคืน (Recall) ในต่างประเทศ ขบ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีรถจำนวนกว่า 1.7 ล้านคัน ที่เข้าข่ายต้องดำเนินการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยดังกล่าว จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้รถกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการแก้ไข ตั้งแต่ปี 2561 และได้รับความร่วมมือจากสมาคมฯ เป็นอย่างดีแล้ว นั้น

ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีรถเข้ามาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านคัน แต่ก็ยังมีรถที่เหลืออีกกว่า 6.8 แสนคัน ที่ยังไม่ได้รับทราบข่าว หรือนำรถเข้ามาดำเนินการ ดังนั้น สนว. จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ตรอ. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตรวจสอบว่า รถของตนใช้รถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยที่บกพร่องหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถ นำรถไปเปลี่ยนชุดถุงลมนิรภัยได้ “ฟรี” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยใช้ “หมายเลขตัวรถ” ในการตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. www.checkairbag.com

2. โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. นำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการทุกสาขา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220815143548271

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More