ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพระดาบสและมูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพต่างๆ ซึ่งในวันนี้มูลนิธิพระดาบสได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบสขึ้น โดยมีพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบส(พิธีงานโหรพราหมณ์) และพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/