ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประชาชนจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประชาชนจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More