ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าให้คำแนะนำ สปก.ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าให้คำแนะนำ สปก.ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน

17 สิงหาคม  2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ PRB e-Service  ณ บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด และ หจก. เสน่ห์จรรย์ คาร์เร้นท์ จังหวัดลพบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More