แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 18 สิงหาคม 2565 เวลา: 13:22 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 3.4 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 00′ 00” เหนือลองจิจูด: 98° 21′ 21” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 10 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา