ตำรวจภูธร จ.ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า

ตำรวจภูธร จ.ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า

ตำรวจภูธร จ.ยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า

วันนี้ 18 สิงหาคม 2565 ทางตำรวจภูธรจังหวัดยะลา โดย พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามที่ได้รับมอบหมาย จากทางจังหวัดยะลา และได้กำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของแต่ละเดือน โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818094708380

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More