ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารสำนักงาน รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารสำนักงาน รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารสำนักงาน รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

เช้าวันนี้ (18 ส.ค.65) เวลา 08.39 น. ณ ธ.ก.ส. สาขาบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบ้านแหลม โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพหรมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดอาคารสำนักงาน ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร พนักงาน ธ.ก.ส.

นายสรรเสริญ จิตรวศินกุล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านแหลม กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารของรัฐบาลมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคเกษตรกร ในเขตชนบทควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร และบริการประชาชน สมกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ในปีบัญชี 2565 ธนาคารได้กำหนดให้เป็น “ธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังคำขวัญของ ธ.ก.ส. เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน เป็นแนวนโยบายธนาคารที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนในอำเภอบ้านแหลมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลมขึ้น แทนอาคารสำนักงานเดิมที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและประโยชน์ในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบัน ธ.ก.ส. สาขาบ้านแหลมครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางแก้ว บางขุนไทร ปากทะเล แหลมผักเบี้ย บางตะบูน บางตะบูนออก บางครก ท่าแร้ง และตำบลท่าแร้งออก ผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ลูกค้าเงินฝาก จำนวน 14,922 ราย 22,918 บัญชี มียอดเงินฝากรวมกว่า 1,315 ล้านบาท และลูกค้าเงินกู้ จำนวน 2,233 ราย 6,609 บัญชี มียอดสินเชื่อรวมกว่า 856 ล้านบาท ทั้งนี้ นอกจากทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาบ้านแหลม พร้อมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2565 รางวัลมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818093632375

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More