ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่19 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

นายทัศนัย แสนเสนา ผู้อำนวยการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 เปิดเผยว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา (หญิง 1 อัตรา ชาย 2 อัตรา) และพนักงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ โทรศัพท์ 077379012 โทรสาร 077379015.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818122714447

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More