ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน T-TECH GRAND OPENING TUK TUK EV

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน T-TECH GRAND OPENING TUK TUK EV ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (BDI) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร. บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (BDI) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ครู และนักเรียนเข้าร่วม
การจัดงาน “T-TECH GRAND OPENING TUK TUK EV” ครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทผู้ผลิตรถยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพร่วมเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการผลิตรถตุ๊ก ตุ๊ก ไฟฟ้า และรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลงจากการใช้น้ำมัน เป็น การใช้ฟฟ้า เป็นการส่งเสริมและร่วมมือกัน ระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าหนุนใช้-ผลิตในไทย หวังลดใช้น้ำมัน-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 คือการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/