ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิคแห่งสงขลา ในความรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ” ทำดีตอบแทนแผ่นดิน สืบสานปณิธาน “ป๋า” สงขลา สู่ เมืองดนตรี

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิคแห่งสงขลา ในความรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ” ทำดีตอบแทนแผ่นดิน สืบสานปณิธาน “ป๋า” สงขลา สู่ เมืองดนตรี

มูลนิธิ เรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ และคณะกรรมการฯ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคมและสถาบันการศึกษาร่วมสืบสานปณิธาน พณฯท่าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เชิญชวนร่วมชมการแสดงดนตรีดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิคแห่งสงขลา ในความรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ” พบกับการแสดงของวงดนตรีออร์เกตร้าที่รวบรวมนักดนตรีฝีมือดี มาถ่ายทอดความไพเราะของ 14 บทเพลงแห่งความสุข ในรอบปฐมฤกษ์ โดยมีประธานองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี ในศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา หอแสดงดนตรีและมหรสพ ที่มีระบบโสตทัศนูปกรณ์ มาตรฐานสูง รังสรรค์ระบบ แสง สี เสียง ในการแสดงที่ดีที่สุดในระดับประเทศและภูมิภาค

พณฯท่าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรารถนาให้ จังหวัดสงขลา มีวงดุริยางค์สากลประจำจังหวัด เป็นเมืองแห่งสุนทรียภาพด้านการดนตรี อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภาคใต้ อันนำมาซึ่งเกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน การสนับสนุนงานแสดงดนตรีครั้งนี้ รายได้มอบสู่กองทุนสงขลาฟิลฮาร์โมนิคแห่งสงขลา ในความรำลึกถึง พลเอกเปรมติณสูลานนท์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและแผ่นดิน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ์ โทรศัพท์ 096-491-5604 , 064-515-2202

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818084953357

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More