ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วัฒนธรรมสมุทรปราการเชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

วัฒนธรรมสมุทรปราการเชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย โดยมีรางวัลการประกวด เป็นเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ”วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย “โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://citly.me/4YPhp และจัดส่งไฟล์ผลงานภาพยนตร์สั้นและไฟล์เอกสาร แนวคิดในการสร้างผลงานภาพยนตร์สั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ culture.scm@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2707 6103

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818105507407

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More