ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาระบบนิเวศ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาระบบนิเวศ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” โดยมี พลตรี มนิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารเอสซีจีพี นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยมี นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เอสซีจีพี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทุกกลุ่มธุรกิจของ SCG พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สมดุล โดยเริ่มดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จำนวนกว่า 2,100 ฝาย ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ

สำหรับโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโครงการที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักสามัคคี ความจงรักภักดี และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แล้ว ยังช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาระบบนิเวศ และช่วยเกื้อกูลให้เกิดแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดสภาวะโลกร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818143812498

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More