ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาที่ไหนได้บ้าง

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาที่ไหนได้บ้าง

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาที่ไหนได้บ้างหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ได้แก่

• ศูนย์บริการสาธารณสุข (พื้นที่ กทม.)

• คลินิกชุมชนอบอุ่น

• สถานีอนามัย

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)

• หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล

• ศูนย์สุขภาพชุมชน

ท่านสามารถค้นหาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ได้ที่นี่ (โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลินิก) https://www.nhso.go.th/page/hospital

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818145249509

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More