ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 แสดงศักยภาพทางวิชาการ ของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ร่วมกับ 8 โรงเรียนทั่วประเทศ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 แสดงศักยภาพทางวิชาการ ของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ร่วมกับ 8 โรงเรียนทั่วประเทศ

วันนี้ (19 ส.ค.65) ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน อำเภอเมืองเชียงราย ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในหลักสูตรเคมบริดจ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รวม 398 คน เข้าร่วมงานครั้งนี้

ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า “ขอบคุณผู้บริหารทั้ง 8 โรงเรียนที่นำหลักสูตรเคมบริดจ์ เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อนหรือเพิ่มศักยภาพของนักเรียนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ นอกจากนี้มิติสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู บุคลากร ที่เกิดขึ้นจะสร้างเครือข่ายสามารถดำรงตน ทั้งเรื่องของทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ นักเรียนที่อยู่ในเครือข่ายในโครงการสามารถนำไปต่อยอดสู่อาชีพ และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ โดยการจัดงานวันนี้จะเกิดมิติสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ มิติสัมพันธ์ทางงานวิชาการ โดยผู้บริหารทั้ง 8 โรงเรียนได้มีการประสานและขับเคลื่อนกันเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในทางวิชาการ มิติสัมพันธ์ทางสังคม มีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนสามารถนำทักษะชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะนักเรียนที่มีอัจริยภาพ และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้ โดยมีส่วนร่วมและมีส่วนผลักดันลูกๆ นักเรียนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้”

หลักสูตรเคมบริดจ์ระดับชาติเป็นอีกทางเลือกการเรียนการสอนของเด็กไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานจากเครือจักรภพอังกฤษ เมื่อจบแล้วสามารถเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ แบบนานาชาติ กระบวนการเรียนเป็นกระบวนการที่ฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ เพื่อการปรับตัวให้ทันยุคสมัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน จังหวัดเชียงราย โดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงาน OBEC Cambridge school summit 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสำคัญของการศึกษาไทยหลังวิกฤติโควิด-19 (The Important of Education aftermath Covid 19 crisis)” ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความสนใจจากตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันการนำเสนอโปสเตอร์ การโต้วาที การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเล่านิทาน และการประกวดร้องเพลง ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ถือเป็นปรากฏการสำคัญของการศึกษาให้ชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักและเข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม มีความยืดหยุ่นของกิจกรรมได้พัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่อนาคตต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220819134204931

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More