ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.ชวนเด็ก-เยาวชน และบุคคลทั่วไปเปิดเวทีผลิตภาพยนตร์สั้น  ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

วธ.ชวนเด็ก-เยาวชน และบุคคลทั่วไปเปิดเวทีผลิตภาพยนตร์สั้น ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

รณรงค์-สร้างค่านิยม-ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ-ใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์