ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปน. จัดกิจกรรม “บวร” ปี 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อยอดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ยั่งยืน

กปน. จัดกิจกรรม “บวร” ปี 5 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต่อยอดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี นางราชิรัช อุทาโย ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. จัดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5” เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์