ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More