ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Dow จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ ในงานมหกรรม “DOW RAYONG KID CREATORS”

Dow จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ ในงานมหกรรม “DOW RAYONG KID CREATORS”

ระยอง – 21 สิงหาคม 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จัดมหกรรม สร้างเด็กไทย เก่ง ดี ในศตวรรษที่ 21 “DOW RAYONG KID CREATORS” ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาเชิงรุกที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนไทย เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยภายในครอบครัว โรงเรียน นำไปสู่ชุมชนที่เข็มแข็ง และสร้างจังหวัดระยองให้มีความยั่งยืนทางสังคมและเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุข

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์