ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ดำเนินการพร้องน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเตรียมรับน้ำหลากที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยได้เพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในลักษณะขั้นบันไดจนถึงวันนี้อยู่ในอัตรา 280 ลบ.ม./วินาที ซึ่งการระบายน้ำในปริมาณดังกล่าว ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำยังไม่เกิดสภาวะล้นตลิ่ง ณ วันนี้ (21 สิงหาคม 2565)

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 299 ลบ.ม./วินาที หรือ 23 ล้าน ลบ.ม./วัน มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 501 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52.21 จากความจุของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ 960 ล้าน โดยวันนี้ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น 350 ลบ.ม./วินาที หรือ 30 ล้าน ลบ.ม./วัน

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำดังกล่าว เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักได้รับทราบสถานการณ์ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220822091933602

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More