ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงพยาบาลเมดพาร์ค โชว์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190 พร้อมรับจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค โชว์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190 พร้อมรับจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

กรุงเทพ – วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ให้การต้อนรับ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ระบบมาตรฐาน ISO 15189 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่วัดระบบคุณภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่วน ISO 15190 เป็นระบบการรับรองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์