ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แจ้งเตือนภัย 17 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประชาชนติดตามข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิด

แจ้งเตือนภัย 17 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประชาชนติดตามข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง 13 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานร ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปราจีนบุรี

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา พื้นที่เสี่ยงเชิงเขาขอให้ระวังอันตรายจากดินถล่ม / ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ขอให้ระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220822103731630

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More