ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รฟม. ขอขอบคุณจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม 3 แสนซีซี

รฟม. ขอขอบคุณจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม 3 แสนซีซี

รฟม. ขอขอบคุณจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม 3 แสนซีซี

30 ปี รฟม. เกินกว่าเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 1,050 ยูนิต (ประมาณ 420,000 ซีซี)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม 3 แสนซีซี 30 ปี รฟม. ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหน่วยงานเป็นปีที่ 30 เป็นจำนวน 300,000 ซีซี โดยมีประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการของสภากาชาดไทยที่สะดวก และส่งผลในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2565 และพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิตผ่านรถบริการเคลื่อนที่ ณ อาคารสำนักงาน รฟม. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รวมทั้งผู้ที่ร่วมบริจาค ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ซึ่งผลการจัดกิจกรรมมีผู้บริจาคโลหิตเกินกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 1,050 ยูนิต (ประมาณ 420,000 ซีซี) 
ทั้งนี้ รฟม. ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตผ่านกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ รฟม. ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้และขยายการรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ให้ออกไปสู่ภาคเครือข่ายพันธมิตรและภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044“30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58310

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More