ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขับเคลื่อนแล้ว 6 จังหวัด สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ขับเคลื่อนแล้ว 6 จังหวัด สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศขับเคลื่อนมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน กำหนดมาตรการเพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

ขณะนี้หลายจังหวัด เช่น สงขลา จัดโครงการ “สงขลา เมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดสงขลา สวมหมวกนิรภัย 100 % ในปี 2566 / สุรินทร์ กำหนดให้องค์กรเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และรวมถึง จังหวัดสุโขทัย ตราด หนองคาย แม่ฮ่องสอน ได้ kick off กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ ให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220822143909717

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More