ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผลักดัน ‘อมก๋อยโมเดล’ แก้ปัญหาราคาลองกองในภาคเหนือตอนล่าง

ผลักดัน ‘อมก๋อยโมเดล’ แก้ปัญหาราคาลองกองในภาคเหนือตอนล่าง

ผลักดัน ‘อมก๋อยโมเดล’ แก้ปัญหาราคาลองกองในภาคเหนือตอนล่าง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ลองกองถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือและภาคใต้ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกร เนื่องจากผลผลิตลองกองจะออกมากเดือน ส.ค.-ต.ค.โดยประมาณ จึงได้ใช้ “อมก๋อยโมเดล” คือการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพ่อค้า ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออกและเกษตรกร เพื่อให้พ่อค้ามีสินค้าที่แน่นอนสำหรับกระจายในประเทศและส่งออก และเกษตรกรจะมีหลักประกันเพื่อขายได้ราคาตามที่กำหนด เป็นสัญญามาตรฐานที่กรมการค้าภายในพัฒนาจากพ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ถ้าราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาให้ซื้อตามราคาตลาด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทำสัญญา

ล่าสุดสามารถทำสัญญาได้ 7,500 ตัน จากผลผลิตทั้งหมด 21,000 ตัน เพื่อช่วยดึงราคาลองกอง ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ราคาส่งออกไม่ต่ำกว่า 20-80 บาท/กิโลกรัม ส่วนลองกองคละเกรดราคาไม่ต่ำกว่า 15-50 บาท/กิโลกรัม

ขณะที่ส้มโอซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพในจังหวัดพิจิตร มีผลผลิตต่อปีประมาณ 48,000 ตัน/ปี ส่งออกได้หลายประเทศ ปี 2564 สามารถส่งออกมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และปีนี้ 6 เดือนแรกส่งออกมูลค่ากว่า 560 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้มีเกษตรกร 15 กลุ่มจากจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์จำนวน 1,200 ราย มีผู้ซื้อ 9 ราย ผู้ประกอบการ 5 ห้าง และผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More