ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย แนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลือกกินอาหารปรุงสุก สะอาด บรรจุในภาชนะปิดสนิท

กรมอนามัย แนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลือกกินอาหารปรุงสุก สะอาด บรรจุในภาชนะปิดสนิท

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากอิทธิพลพายุมู่หลาน ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากอาหารในช่วงน้ำท่วมมักมีข้อจำกัดต่างๆ มีโอกาสปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ยังสามารถปรุงประกอบอาหารเองได้ ขอให้เน้นปรุงสุกทุกครั้งก่อนบริโภค

 

ทั้งนี้ กรณีอาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ก่อนนำมาบริโภคควรดูสภาพสีกลิ่น กระป๋องไม่ฉีกขาด ไม่ปูดบวม หรือเป็นสนิม ให้สังเกตวันหมดอายุด้วย ส่วนการอุ่นให้เดือดนั้น ห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายจากสารเคลือบหรือสารโลหะที่จะละลายปนมาในอาหารได้ ส่วนอาหารกระป๋องที่เปิดแล้วหากรับประทานไม่หมดต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค สำหรับอาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทบูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีส่วนผสมของกะทิ มีไขมันสูง ควรจัดอาหารเป็นชุด แยกข้าวกับกับข้าว ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม หรือสัตว์พาหะนำโรค ควรสังเกตลักษณะอาหารก่อนบริโภคว่าไม่มีกลิ่นหรือลักษณะผิดปกติ นอกจากนี้ น้ำดื่มบรรจุขวดต้องปิดสนิท หรือหากบางบ้านที่เก็บน้ำฝนเพื่อดื่ม ควรต้มให้เดือดก่อนดื่ม เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ข้อมูล  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818190818672

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More