ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปภ.แจ้ง นนทบุรี สมุทรปราการ กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 24-29 สิงหาคมนี้

ปภ.แจ้ง นนทบุรี สมุทรปราการ กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 24-29 สิงหาคมนี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ คาดการณ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ว่า สภาวะระดับน้ำในแมน้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 24-29 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น.- 20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับมีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จะทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 – 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเขื่อนพระรามหกจะมีน้ำหลผ่านเกณฑ์ 400 – 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงวันที่ 24-29 สิงหาคม 2565 คาดการณ์ระดับน้ำสูงประมาณ 1.90 – 2.20 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว รวมถึงบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้ประสานจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ อาทิ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด แพร้านอาหารท่าเทียบเรือ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ และเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220823094514004

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More