ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แจ้งเตือนประชาชนยังคงมีพื้นที่ 12 จังหวัด 3 ลุ่มน้ำสำคัญ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักถึง 25 สิงหาคมนี้

แจ้งเตือนประชาชนยังคงมีพื้นที่ 12 จังหวัด 3 ลุ่มน้ำสำคัญ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักถึง 25 สิงหาคมนี้

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมนี้ ยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงลพบุรี ลุ่มน้ำชี ตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ดมาบรรจบกับลุ่มน้ำมูล ที่อำเภอเมือง และอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยา อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณการระบายของเขื่อนเจ้าพระยา จึงต้องเฝ้าระวังติดตามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ปภ. โทรสายด่วน 1784 มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางผ่าน Line@1784DDPM ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีล่าสุดสมาชิกแล้วกว่า 40,000 คน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีจังหวัดได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถึง 16 จังหวัดกระจายทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมอุปกรณ์ยังชีพให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรในจุดเสี่ยงเส้นทางไหลของน้ำ และดูแลบุตรหลานไม่ให้ห่างสายตาป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ส่วนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่รองรับปริมาณน้ำจากทางเหนือ ทาง ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน ประสานข้อมูลเพื่อแจ้งไปยังแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงหมู่บ้าน ชุมชน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220823092607992

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More