ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ ให้ความรู้ประชาชน

DGA จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ ให้ความรู้ประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และอำเภอ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำสิทธิสวัสดิการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และ บริการแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ ของรัฐได้ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
 
 

โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัล นำเสนอภาพรวมของบริการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือ แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’, ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) และ ระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ (Biz Portal) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ DGA เป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดและวิธีใช้บริการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)