ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เฝ้าระวัง ติดตามการกลายพันธุ์โรคโควิด เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เฝ้าระวัง ติดตามการกลายพันธุ์โรคโควิด เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่อยู่ในการคาดการณ์และการเตรียมพร้อมรับมือ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามการกลายพันธุ์ เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแผนที่วางไว้

ส่วนการปรับแนวทางการบริหารจัดการโควิด-19 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการแพทย์ การปรับแนวทางกักตัวผู้ป่วย รวมถึงการรายงานโรคและผู้ป่วยสัมผัส ซึ่งในด้านสังคมต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะประโยชน์ของวัคซีน การจัดการเมื่อมีผู้ติดเชื้อในครอบครัว มาตรการต่างๆ ทั้งตัวบุคคลและองค์กร ส่วนตัวรู้สึกอุ่นใจ ที่ยังเห็นคนใส่หน้ากากอนามัยอยู่จำนวนมาก
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220819190525145

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More